Utthita Pārśva Koṇāsana Un – Posture de l’angle latéral un